Projektbeskrivning

TracTechnology

TracTechnology äger patentet för metoden att kunna spåra köttprodukter elektroniskt genom hela förädlingskedjan från uppfödare till konsumenten i butik. Man erbjuder aktörer inom livsmedelsindustrin tillgång till metodpatentet och därmed möjligheten att kunna implementera ett system för säker spårbarhet.

Genom MeatTrac Breeder erbjuder man också en helt automatisk process för identifiering, vägning och sortering av boskap. Systemet ger fullständig kontroll över tillväxt, produktion och uppföljning, vilket ger positiva effekter som förbättrad kvalitet och säkerhet, sänkta kostnader och ökade intäkter.

Design:

Clever


Programmering:

Clever


Mer info:

www.tractechnology.se