Projektbeskrivning

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten är fokuserad till attraktiva lägen i storstadsområden. Projektportföljen omfattar cirka 5 700 bostäder. Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North.

Design:

Kurppa Hosk


Programmering:

Clever


Mer info:

www.magnoliabostad.se