Projektbeskrivning

Mengus

Mengus är en private equity-firma specialiserad på fastighetsinvesteringar. Mengus förvaltar fastighetsfonderna Mengus I och Mengus II för institutionella investerare. Fonderna investerar primärt i delvis vakanta kontorsfastigheter i Stockholm med utvecklingspotential. Mengus I är fullinvesterad. Mengus II har 880 mkr i utfäst riskkapital, vilket i kombination med belåning ger en förvärvskapacitet om ca 2,5 miljarder kr.

Design:

Clever


Programmering:

Clever


Mer info:

www.mengus.se