Projektbeskrivning

HolmströmGruppen

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Holmströmgruppens tre verksamhetsområden ger bolaget inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

Design:

Clever


Programmering:

Clever


Mer info:

www.holmstromgruppen.se